Obiectivul general al proiectului prin care s-a construit și dotat centrul a fost creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical în vederea îmbunătățirii statusului de sănătate al populației și pentru promovarea competitivității economice între producătorii de biotehnologii.

Obiectivele specifice îndeplinite până la finalul proiectului au fost următoarele :

 • Crearea unei structuri de cercetare-dezvoltare în domeniul medical
 • Creșterea capacității instituționale de a dezvolta proiecte de cercetare în domeniu
 • Dezvoltarea unor parteneriate științifice naționale și internaționale
 • Crearea unor locuri de muncă pentru cercetătorii și doctoranzii din domeniu

Strategia centrului

 1. Stabilirea unor colaborări bazate pe proiecte în vederea participării la competiția europeană ORIZONT 2020
 2. Acordarea accesului la facilitățile proprii altor entități interesate să transfere o parte a activităților specifice pentru dezvoltarea unor noi teste sau pentru trialuri clinice
 3. Să susțină activitățile de cercetare ale unor companii private/IMM-uri din domeniile de interes
 4. Să ofere stagii de instruire pentru masteranzi și doctoranzi
 5. Să ofere poziții în cercetare pentru doctoranzi și postdoctoranzi
 6. Conectarea cu instituții de cercetare similare din domeniile:
 • Medicina regenerativă – Studiul celulelor stem adulte
 • Terapii avansate – Biologia celulelor tumorale
 • Sănătatea și factorii de mediu