Proiectul ONCOGEN

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei şi promovării competitivităţii economice între producătorii de biotehnologie.


Scopul proiectului a fost crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare şi inovare capabilă să descopere, să susţină şi să faciliteze translaţia spre trialurile clinice şi, în final, spre practica medicală a unui număr de metode diagnostice şi terapeutice inovatoare, cu potenţial de a completa sau chiar înlocui metodele clasice (chimioterapia, radioterapia şi intervenţia chirurgicală).


Obiective specifice:

  • Crearea unei structuri de cercetare-dezvoltare în domeniul medical (cercetare medicală translaţională în cancer; cercetare clinică integrată în cancer; departament de celule stem; departament imunologie; bancă de celule şi ţesuturi umane; biobază);
  • Creşterea capacităţii instituţiei de a dezvolta proiecte de cercetare în domeniu;
  • Dezvoltarea de parteneriate de cercetare naţionale şi internaţionale în domeniu;
  • Crearea de posturi de doctoranzi şi cercetători în domeniu.