Viziunea

Centrul OncoGen vizează să devină lider în cele patru domenii de cercetare din sfera de interes, domenii care se încadrează în temele prioritare ale programului european Horizon 2020. Obiectivul final al Centrului OncoGen este dezvoltarea unui pol de competență științifică și tehnologică la standarde europene pentru diagnostic, tratament și prevenție, cu o echipă de cercetare multidisciplinară, activitatea de cercetare fiind orientată spre translatarea rezultatelor cercetării în terapii avansate. În acest scop, se vor adopta următoarele strategii:

Misiunea

Misiunea centrului OncoGen este dezvoltarea de metode avansate de diagnostic și terapie a cancerului și a bolilor cronice degenerative cu morbiditate crescută şi cu opţiuni terapeutice limitate. Echipa de cercetători va îndeplini această misiune atât printr-o abordare interdisciplinară a activităţilor de cercetare fundamentală, translațională și clinică, cât şi prin susţinerea de programe educaționale și parteneriate cu mediul academic și cel industrial. Prin promovarea calității, responsabilității, inovării și valorii, se urmărește îmbunătățirea performanței sistemului de sănătate, cu scopul de a oferi pacienților noi opțiuni terapeutice. Totodată prin creșterea vizibilității temelor abordate în rândul factorilor interesați (instituții sanitare, medici și alte categorii de personal, farmaciști, autorități locale, ONGuri și mass media) se va promova adoptarea de politici de sănătate publică mai eficiente.