Construcția și dotarea Centrului de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen s-au realizat în perioada 2010-2015, pe baza finanțării prin Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Economică și Inovare, Operațiunea 2.2.1. Proiectul a fost coordonat de Prof. Univ. Dr. Virgil Păunescu. Valoarea totală a proiectului a fost de 54.389.610 lei, din care costuri eligibile au fost de 44.000.000 lei, respectiv 38.909.200 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 5.090.800 lei din bugetul național. Centrul este prevăzut cu toate facilitățile și fluxurile tehnologice necesare cercetării de vârf, fiind echipat cu facilități de cercetare fundamentală și aplicată pentru medicina translațională, inclusiv o unitate GMP (2 camere de lucru și o încăpere BSL2), o bancă de celule și țesuturi, și o biobază.

OncoGen este primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice cu dotări de ultimă generație din România, dedicat cercetării în domenii conexe specialităților clinice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

OncoGen supervizează și menține legătura între cercetarea fundamentală și cea clinică, printr-o abordare bench-to-bedside de înaltă eficiență, permițând transferul rapid al rezultatelor cercetării în practica clinică, având ca obiectiv ameliorarea prognosticului pacienților prin tratament personalizat. Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost create 15 noi laboratoare de cercetare, dotate cu echipamente de vârf, asigurându-se premisele desfășurării unei activități de cercetare de nivel european. Centrul va beneficia de expertiza științifică a unui nucleu de 25 de cercetători, dintre care 15 încadraţi pe posturi nou create, la care se vor adăuga numeroase posibilități de lucru pentru masteranzi, doctoranzi și post-doctoranzi.

Centrul este singurul de acest tip din estul Europei și, prin condițiile și standardele de înaltă siguranță pe care le îndeplineşte, va permite dezvoltarea de noi produse terapeutice pentru uz uman. Includerea Centrului Oncogen în reţeaua internațională de centre cu dotări similare va facilita derularea de studii clinice multicentrice pentru dezvoltarea de tratamente inovatoare în cancer şi bolile cronice degenerative. Se urmăreşte promovarea cercetării cu potenţial aplicativ în domeniul terapiilor avansate cu celule stem umane în medicina regenerativă şi pentru obţinerea de produse imunoterapeutice bazate pe tehnologii moderne de biologie moleculară.