Obiective:

Prin dezvoltarea de metode avansate de prevenție și terapie – imunoterapii, extrem de eficiente în tratamentul cancerului, alergiilor și al afecțiunilor cornice degenerative (boala Alzheimer), ne propunem îmbunătățirea semnificativă a stării de sănătate a populației, ameliorând astfel calitatea vieții și reducând costurile necesare serviciilor medicale, pentru afecțiunile specifice. Totodată se vor dezvolta noi kit-uri de diagnostic și terapie țintită a afecțiunilor alergice, folosind epitopi recombinați specifici. Cunoștințele obținute în urmă cercetărilor fundamentale în acest domeniu vor servi ulterior la stabilirea procedurile de lucru reproductibile, care vor ghida producția la nivel GMP de celule pentru studii clinice. În cadrul centrului OncoGen se dorește crearea unui nucleu de competență științifică la standarde europene pentru imunoterapia personalizată.

a) Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrosia

Scurtă descriere:

Obiectivul principal al proiectului INSPIRED este dezvoltarea unui nou kit de diagnostic bazat pe utilizarea alergenelor recombinate, specific pentru pacienții alergici la ambrozia, care va orienta mai bine terapia bolii, realizat cu sprijinul unei echipe internaționale, prin atragerea de specialiști din străinătate cu competență recunoscută, crescând astfel participarea României în domeniile de cercetare la standarde europene și crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel în aplicarea tehnologiilor avansate bazate pe alergene recombinate, în cadrul Centrului de cercetare OncoGen – noua infrastructură a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brânzeu” Timișoara, finanțat din fonduri structurale acordate prin POS CCE 2007-2013 România.

Prin implementarea proiectului INSPIRED, care se adresează unor noi tematici din domeniile prioritare, competitivitatea de cercetare și economică a României va crește, deoarece se urmărește dezvoltarea unor tehnologii avansate bazate pe alergene recombinate, care sunt într-o fază incipientă chiar și în restul Europei. Proiectarea de molecule hipoalergenice derivate din alergene, pe baza noilor tehnologii de obținere a moleculelor recombinate va permite dezvoltarea testelor diagnostice bazate pe alergene recombinate, cu aplicabilitate în serviciile medicale. Testele pentru cuantificarea alergenelor pot fi utilizate și pentru măsurarea cantității de alergen din mediu, contribuind astfel la îmbunătățirea previziunilor cu privire la concentrații polinice și astfel la evitarea mai eficientă a alergenelor. Pentru dezvoltarea vaccinurilor alergen-specifice, se va urmări identificarea alergenelor și dezvoltarea moleculelor prototip, urmând ca într-o etapă ulterioară să fie testată eficiența lor clinică în proiecte europene, inclusiv în parteneriat cu industria farmaceutică.


Proiectul va include următoarele activități:

 • Caracterizarea structurilor alergenice din polenul de ambrozia
 • Expresia unui panel de alergene din ambrozia ca alergene pliate, tip sălbatic-like, și generarea de antiseruri alergen-specifice
 • Identificarea alergenelor celor mai relevante clinic din polenul de ambrozia
 • Dezvoltarea de teste diagnostice bazate pe alergene recombinate
 • Elaborarea de teste pentru identificarea și cuantificarea alergenelor din polenul de ambrozia
 • Studierea efectului cosensibilizării la alergene din acarieni asupra alergiei la polenul de ambrozia
 • Dezvoltarea de concepte inovatoare pentru vaccinarea terapeutică și prevenția alergen-specifică

Rezultatele previzionate ale proiectului sunt astfel:

 • O mai bună cunoaștere a mecanismelor alergiei la polenul de ambrozia
 • Dezvoltarea testelor bazate pe alergene recombinate care vor îmbunătăți asistența medicală prin asigurarea instrumentelor de prescriere și monitorizare a utilizării extractelor alergenice deja existente pentru imunoterapie;
 • Stabilirea unor teste pentru cuantificarea alergenelor din polenul de ambrozia pentru: i) controlul calității extractelor alergenice utilizate pentru diagnostic; ii) controlul calității extractelor alergenice utilizate pentru terapie; iii) evaluarea expunerii la polen, pentru a stabili măsuri de evitare a alergenului.
 • Identificarea de molecule candidat posibile pentru a îmbunătăți imunoterapia în alergia la polenul de ambrozia, care va putea fi evaluată în studii ulterioare extensive, în cadrul HORIZON 2020, cooptând și companiile farmaceutice active în domeniul biotehnologiei inovatoare
 • Explorarea fezabilității strategiilor de prevenție alergen-specifice.


b) Receptor de antigen chimeric în onco-imunoterapie folosind celule NK

Scurtă descriere:

Celulele natural killer (NK) reprezintă o populație de limfocite atractive pentru imunoterapia cancerului, datorită capacității lor de a liza ținte tumorale fără sensibilizare prealabilă și fără nevoia compatibilității antigenelor leucocitare umane, spre deosebire de limfocitele T. Receptorii himerici de antigen (chimeric antigen receptors, CAR) reprezintă un instrument nou pentru dezvoltarea de imunoterapii adoptive prin consolidarea direcționării și activării limfocitelor împotriva tumorilor maligne. CAR pot fi exprimați în limfocite pentru a se crea un număr mare de celule antigen-specifice care în urma recunoașterii și legării de celulele tumorale care exprimă antigenul, vor media citotoxicitate și producere de citokine.

Proiectul propus va avea un impact direct in tratamentul pacientilor bolnavi de cancer, in prezent boala incurabila în Romania, si in straintate. In caz de succes, proiectul va avea ca rezultat o optiune noua de tratament, sigur si eficient, pentru pacientii cu afectiuni netratate in prezent.În timp ce proiectul are drept obiectiv stabilirea de tratamente personalizate bazate pe celule la pacientii cu leucemie acuta cu celule B prin generarea CARs anti CD19 specifice, tehnologia poate fi ușor extinsa si la alte antigene tumorale. Comparativ cu limfocitele T, presupunem ca celulele NK re-directionate vor fi adecvate pentru tratamentul cancerelor solide, de asemenea. Cancerele cele mai frecvente in Romania, cum ar fi cancerul ovarian, de colon, cancer de san si cancerul pulmonar, vor reprezenta o tinta ideala. Directionarea antigenelor tumorale specifice vor merge impreuna cu nevoia unui diagnostic exact si screening-ul de antigene tumorale adecvate, care sunt exprimate de catre celulele canceroase ale pacientilor.

Obiectivul principal al acestei propuneri de proiect este de a urma o abordare unică și de a dezvoltă noi CARs care sunt potrivite în mod special pentru terapiile pe bază de celule NK, care reprezintă terapia personalizată anti-tumorala de ultimă oră. Ne așteptăm că acest proiect să producă cereri de brevet internaționale, care se vor traduce în cele din urmă în comercializarea acestei tehnologii în România și în străinătate. Cunoștințele obținute în urma cercetărilor fundamentale în acest domeniu vor servi ulterior la stabilirea procedurile de lucru, reproductibile care vor ghida producția la nivel GMP de celule pentru studii clinice. Proiectul intenționează să creeze un nucleu de competență științifică la standarde europene pentru terapia personalizată antitumorală, în cadrul Centrului OncoGen.

c) Noi biomarkeri si strategii terapeutice in imunosenescenta si imunosenescenta asociata bolii Alzheimer, PNII-Idei, 259/2011, 2011-2016

Scurtă descriere:

Imunosenescența este definită ca alterarea progresivă a aspectului morphologic și funcțional, care apare la nivelul sistemului imun în timpul procesului de îmbătrânire.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

 • Definirea statusului de imunosenescențăa prin introducerea unor noi biomarkeri celulari cu specificiatate pentru acest proces;
 • Caracterizarea potențialului proliferativ, gradului de apoptoza și capacității de generare a speciilor reactive de oxigen a subpopulației de limfocite T definită prin noii biomarkeri celulari;
 • Definirea statusului de imunosenescență prin introducerea noilor markeri serologici;
 • Definirea imunosenescenței asociate bolii Alzheimer în demența clinic diagnosticată și în stadiile prodromale (predemență) prin introducerea noilor biomarkeri specifici acestei patologii;
 • Explorarea noilor strategii terapeutice imunomodulatoare în imunosenescență și imunosenescența asociată bolii Alzheimer.

Impactul așteptat al acestui proiect este legat de dezvoltarea semnificativă a nivelului cunoașterii în acest domeniu, în ceea ce privește mecanismele și manifestările imunosenescenței și imunosenescenței asociată bolii Alzheimer. Direcțiile de cercetare aplicativă ale acestui proiect sunt îndreptate spre strategiile diagnostice și terapeutice, rezultatul final al acestui proiect fiind un set de noi recomandări diagnostice și terapeutice pentru aceste condiții.

Link: http://www.biothera.ro

Publicații relevante:

 • Groza S, Anghel S, Cristea M, Tatu C, Tanasie G, Panaitescu C, Gavriliuc O, Paunescu V, Bojin F. Telomere lenght changes in alzheimer disease. Fiziologia – Physiology, 2014; 24(82): 27-30.
 • Groza S, Anghel S, Tatu C, Tanasie G, Panaitescu C, Gavriliuc O, Paunescu V, Bojin F. Lymphocytes Subsets Involved in Alzheimer Disease-Associated Immunosenescence. Fiziologia – Physiology, 2014; 24(81): 21-26.