• Crearea unei structuri de cercetare-dezvoltare în domeniul medical
  • Cresterea capacității de a dezvolta proiecte de cercetare în domeniu
  • Dezvoltarea unor parteneriate științifice naționale și internaționale
  • Crearea unor locuri de muncă pentru cercetătorii și doctoranzii din domeniu